top of page

עריכת פרוזה ותרגום, סיפורי חיים, ביוגרפיות וקלסיקות מתורגמות

בסוגה זו קודם לכול אקשיב לקולך. סגנונך הוא מהות הספר שכתבת. אתחשב בהערותיי בכך ואנסה לשרת את רצונך בנאמנות ובמדויק. בשלב הבא אבצע את המוטל עליי מבחינת עריכת הלשון.


עריכת ספרי ביוגרפיה ופרוזה כסוג שירות של עריכה לשונית היא תהליך שבו נבדקים, מתוקנים ומשופרים ספרים המתעסקים בתיאור ובנית סיפורים אישיים או קרובים לחייהם של אנשים, וביצירות ספרותיות עיצוביות. עריכה זו מתמקדת באיכות הכתיבה, בהבנה ובביטוי הלשוני, בבניית הסיפור ובפיתוח הדמויות.


תהליך עריכת ספרי ביוגרפיה ופרוזה עשוי לכלול את הפעולות הבאות:

  1. בדיקת הסיפור והתכנים: נבדקים הנושאים, המסרים, האירועים והתהליכים המתוארים בספר, והתאמתם לסוף הספר המבוקש ולתחושת הקריאה שניתן להעביר לקוראים.

  2. בדיקת בניית הסיפור: נבדק המבנה הנרטיבי, הסיפור הפנימי והתפתחותו, התפקידים של הדמויות, הצלילות והסגנון הכתיבה.

  3. בדיקה לשונית: נבדקים הדקדוק, האיות, התחביר הלשוני ושימוש קונסיסטנטי במילים וביטויים המתאימים לסוג הספר ולתחום הסיפור.

  4. בדיקת איכות הכתיבה: נבדקות פרמטרים כמו זריזות הסיפור, הגרסה החדשה והייחודית של הסיפור, האימפקט הרגשי של השפה והסגנון הכתיבה, והיכולת לייצר תיאורים וביטויים מרתקים.

  5. בדיקה ושיפורים נוספים: בהתאם לצורך, נבדקים נושאים נוספים כמו פרסום, עיצוב, תרגום ותיקוני שגיאות טכניות.


עריכת ספרי ביוגרפיה ופרוזה מטרתה ליצור ספרים מעוצבים, מרתקים ומרגשים המספרים סיפורים אישיים או עיצוביים באופן מותאם אישית למחבר. העריכה מסייעת בשיפור הכתיבה, בהבנת הקורא וביצירת חוויית קריאה מוצלחת.

Comments


bottom of page