top of page

עריכת ספרי נוער

כאן המשימה מאתגרת. חוץ מהיכרות נרחבת עם ספרות נוער לדורותיה, אני יודעת כי כדי למשוך את הנוער לקריאה, שזו משימה קשה כשלעצמה, עליי לוודא שספרך נכתב בצורה שתקסום לקוראיו ושמשלב הספר מתאים, בלי לבזות את השפה.עריכת ספרי נוער כסוג שירות של עריכה לשונית היא תהליך שבו נבדקים, מתוקנים ומשופרים ספרים המיועדים לקהל הנוער. במהלך עריכה זו, המטרה העיקרית היא להבטיח תקינות שפתית, ביטוי ברור וסגנון כתיבה המתאימים לקהל הילדים בגילאי הנוער, בעברית או בשפה אחרת.


תהליך עריכת ספרי נוער עשוי לכלול את הפעולות הבאות:

1. בדיקת תכנים: נבדקים הנושאים, המסרים והערכים המועברים בספר, והתאמתם לקהל הנוער במידת האפשר.

2. בדיקת בניית הסיפור: נבדק המבנה הנרטיבי, התפתחות הסיפור, התפקידים של הדמויות והמערכת הסוציאלית, והסגנון הכתיבה המתאים לקהל הנוער.

3. בדיקה לשונית: נבדקים הדקדוק, האיות, התחביר הלשוני והשימוש הקונסיסטנטי במילים וביטויים המתאימים לקהל הנוער.

4. בדיקה של העיצוב: נבדקים האיורים, הפונטים, התפריטים, הקישוטים והסיפור הוויזואלי המלווה בספר, והתאמתם לקהל היעד.

5. בדיקה נוספת: נבדקים אספקטים כמו נושאים רגישים, שפה ושימוש בביטויים חריפים, והתאמת הספר למגדרים שונים או לתרבויות שונות.


עריכת ספרי נוער מטרתה ליצור ספרים המעניינים, המעשירים והמעוררים את הדמיון של הקוראים הצעירים. היא מתאימה את הספרים לרמת הבנה ולתחומי העניין של הנוער, ומסייעת ליצירת חוויית קריאה נעימה ומוצלחת.

Comments


bottom of page