top of page

עריכת ספרי ילדים

יש אומרים שכדי לכתוב ספר ילדים – חייב לחיות בתוכך ילד. אני יכולה להבטיח שהילדה שבתוכי חיה ובועטת.... לכל הפחות במידה מספקת כדי לערוך ספר המיועד לקהל זה. מעבר לכך, היכרותי עם ספרות ילדים היא נרחבת מאוד. וידוע כי לעיתים עריכת ספרי ילדים קשה מעריכות אחרות על שום היותה לשון מתומצתת ומזוקקת.


לנגד עיניי אני רואה את המוטל עליי בתחום עריכת ספרי ילדים:

  • אבין את המסר המדויק של הכותב ואלטשו במידת הצורך;

  • אשמר את החריזה ואת המקצב ואשביחן במידת הצורך;

  • אפשט את הטקסט, אנקדו בצורה תקינה - כל זאת על-פי הצורך;

  • ואיני שוכחת שגם שפה גבוהה אפשר להנגיש לילדים.
עריכת ספרי ילדים כסוג שירות של עריכה לשונית היא תהליך שבו נבדקים, מתוקנים ומשופרים ספרים המיועדים לקהל הילדים. בעיקרון, התהליך הוא דומה לעריכה עיונית בתחום אחר, אך מתמקד בתכנון הספר, השפה המשמשת בו, המבנה הנרטיבי והלשוני, והסגנון הכתיבה המתאימים לקהל היעד - הילדים.


תהליך עריכת ספרי ילדים עשוי לכלול את הפעולות הבאות:

1. בדיקה של תכנים: נבדקים הנושאים, התוכן והמסרים המועברים בספר, בדיקת התאמתם לקהל הילדים ובדיקה עבור רמת הבנה והתפתחות תרבותית.

2. בדיקה של הבניית הסיפור: נבדק המבנה הנרטיבי, הסיפור הפנימי והתפתחותו, האירועים והתפקידים של הדמויות, והסגנון הכתיבה ביכולתו לפתור קשיים שעלולים להתעורר לקוראים הצעירים.

3. בדיקה לשונית: נבדקים הדקדוק, האיות, התחביר הלשוני ושימוש קונסיסטנטי במילים וביטויים המתאימים לקהל היעד.

4. בדיקה של האיורים והעיצוב: נבדקים הגרפיקה, קישוטים, הסיפור הוויזואלי שנוצ


ר על ידי האיורים והעיצוב, והתאמתם לתוכן הסיפור ולקהל הילדים.

5. התאמה למדיה נוספת: במקרים של ספרים מותאמים למדיה נוספת, כמו ספרי ילדים מוגני טכנולוגיה או ספרים אינטראקטיביים, נבדקת התאמת הסיפור והעיצוב לפלטפורמה זו ולחוויית הקורא.

6. בדיקה ותיקונים נוספים: בהתאם לצורך, נבדקים נושאים נוספים כמו מוסיקה, תרגום, גילוי ותיקוני שגיאות טכניות.


המטרה העיקרית של עריכת ספרי ילדים היא ליצור ספרים מותאמים לקהל היעד, המעניינים אותם ומספקים חוויית קריאה מוצלחת, בנוסף להבטיח תקינות שפתית ועיצובית.

Comments


bottom of page