top of page

עריכת מאמרים לכתבי עת


כמובן תלוי באיזה כתב עת מדובר ומי קהל היעד שלו.

מאמרים אקדמיים - אגש אליהם בדרך שאערוך כתיבה עיונית באשר היא, כלומר, הקפדה יתרה על הערות השוליים, על רשימת המקורות, על דיוק בפרטים ועל תמצות וחידוד המסרים.


מאמרים לכתבי עת מקצועיים – אני מחויבת להתעמקות, ללמידה ולהבנה של הנושאים המובאים.

מאמרים לכתבי עת פופולריים – אדאג שהכתיבה היא קריאה ונגישה אך גם מכובדת ותקינה.
Commenti


bottom of page