top of page

עריכת לשון השירה


שירה היא שפה כשלעצמה, וחוקיה לכאורה פרוצים. ארד לסוף דעתך, בלי הקפדה שלא לצורך על התחביר. הדגש יהיה על הניקוד, על כתיב תקני, על הומוגניות של כל שיר בפני עצמו ועל שמירה קנאית על סגנונך.
עריכה לשונית של שירה היא סוג שירות שבו מתבצעת עריכה ותיקון של מילים, ביטויים ומבנה השירה על מנת לשפר את האסתטיקה, החלקיות והביטוי הלשוני של השירים. במהלך העריכה, נבדקות הרמות השונות של השירה, כולל מילים, בניית השיר, תחביר ופרוסות. ניתן לערוך כל סוגי השירה, כולל שירים למנוחה, עברית, שירים מודרניים, שירים קלאסיים ועוד.


תהליך עריכה לשונית של שירה עשוי לכלול את הפעולות הבאות:

1. בדיקת הבנה: נבדקות הרעיונות, הנושאים והמסרים של השיר, ונבצעים תיקונים ושדרוגים כדי להבטיח בנת הבנה ברורה ותקנית של השיר.

2. בדיקת רומן: נבדקות הרומן, הצלילות והאסתטיקה של השיר, ונעשים תיקונים במטרה לשפר את החוויה השירית וליצור קונטרסט ורומן מוצלחים.

3. בדיקת הגיון: נבדקות הרציונליות וההגיון של השיר, ונעשים תיקונים כדי לשפר את הבנה הלוגית של הטקסט.

4. בדיקת הביטוי: נבדקים הביטויים, המילים והביטויים הלשוניים המשמשים בשיר, ונבצעים תיקונ


ים ושדרוגים כדי להבטיח ביטוי מדויק, חזק ואסתטי.

5. בדיקת מטרה וכוונה: נבדקות המטרות והכוונות של השיר, ונעשים תיקונים ושדרוגים כדי לשפר את הביטוי של המסר בשיר.

6. בדיקת תרגום: במקרים מסוימים של שירה מתרגמת, נבדקים התרגומים הלשוניים והביטויים, ונבצעים תיקונים כדי להבטיח תרגום מדויק ורץ בשיר.

Comments


bottom of page